TULIPA ALBANICA, TULIPANI SHQIPTAR

TULIPA ALBANICA, TULIPANI SHQIPTAR

571
0
SHPËRNDAJE

Nga më shumë se 100 lloje tulipanësh të shpërndarë që nga Kina dhe Azia jug-perëndimore në Afrikën veriore e Europë, vetëm njëri, Tulipa australis, njihej që më parë si të ishte tulipan autokton shqiptar. Tulipan Albanica, i zbuluar pranë fshatit Surroj, ka forma të kuqe e te verdha më të bollshme dhe mund të ketë një shpërndarje më të gjerë në habitate të ngjashme gjarpëruese në Ballkan.
THEGUARDIAN

New to Nature No 49: Tulipa albanica
A tulip recently discovered in Albania may be more widespread in the Balkans

Quentin Wheeler*
The Observer, Sunday 7 August 2011
Of more than 100 known species of tulips, distributed from China and south-west Asia to north Africa and Europe, only one, Tulipa australis, was previously known to be native to Albania. T albanica, discovered near the village of Surroj, has both red and more abundant yellow forms and may have a wider distribution in similar serpentine habitats in the Balkans.

* Quentin Wheeler is director of the International Institute for Species Exporation, Arizona State University