Fiset iliro-thrake Apula/ Apulon tani Alba-Lulia !

Fiset iliro-thrake Apula/ Apulon tani Alba-Lulia !

739
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

Apuloni (Apouloni, Apula) ishte një qytet kështjellash Dakë afër modernes Alba Iulia, Rumani nga ku rrjedh emri latin i Apulum.

Apuli ka ngjashmëri të qartë me Apulinë, një regjion antik i Italisë juglindore, në të cilin besohej se ishin vendosur fiset ilire (të quajtur po ashtu Apulë ose Japigë). Gjuhëtarët e përdorin këtë si shembull për ngjashmëritë midis gjuhëve ilire dhe atyre Dako-Thrake.

Apuli ose Biefi ishin një fis thrakas që përqendrohej në qytetin dakë Apulon (Latin Apulum), pranë asaj që tani është Alba Lulia në Transilvani, të Rumunisë..

Apuli ka ngjashmëri të qartë me Apulia, rajonin e lashtë juglindor të Italisë, për të cilin besohet se janë vendosur nga fiset ilire (të quajtur edhe Apuli ose Iapyges).

Gjuhëtarët e përdorin atë si një shembull për ngjashmëritë midis gjuhëve ilire dhe daco-thrake.

The Apuli or Biefi were a Thracian tribe centered at the Dacian town Apulon (Latin Apulum) near what is now Alba Iulia in Transylvania, Romania.

Apuli has clear resemblance to Apulia, the ancient southeastern Italy region, which is believed to have been settled by Illyrian tribes (also named Apuli or Iapyges).

Linguists use it as an example for the similarities between Illyrian and Daco-Thracian languages.

Russu 1969.

Gjatë periudhës romake vendbanimi u quajt Apulum (nga Apouloni Dakë, përmendur nga Ptolemeu.

During the Roman period the settlement was called Apulum (from the Dacian Apoulon, mentioned by Ptolemy).

Emri latin i qytetit në shekullin e 10 ishte Civitatem Albam në Ereel .

TQytetin he city’s Latin name in the 10th century was Civitatem Albam in Ereel

Ferenc Léstyán, MEGSZENTELT KÖVEK A KÖZÉPKORI ERDÉLYI PÜSPÖKSÉG TEMPLOMAI, Roman Catholic Archdiocese of Alba Iulia, 2000, ISBN 973-9203-56-6

Panoramic view of Alba-Iulia, Transylvania, Romania

Late Bronze Age vessels and bronze objects, from various locations in Alba County, including Piatra Craiviiscreenshot_180

screenshot_181

screenshot_182