Kodra Hum Shën Vidi, Kroaci

Kodra Hum Shën Vidi, Kroaci

502
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

Hvar: Vende arkeologjike ilire në Kroaci

Kodra Hum (rreth 207 m) ndodhet midis Dola dhe Vrbanja, Në krye të saj është një grumbull i madh guri i ndërtuar në pllakën e tharjes.

U shkatërrua pjesërisht nga tentimet e grabitjeve. Mund të jetë një kështjellë ilire ose varreza të lashta ilire -tumule.

Kishëza e Shën Vidit jane mbetjet e kishës para-romake të ndërtuar në anën perendimore mbi kodrën Hum.
.
Kisha ishte shkatërruar, por mund të konkludojmë në mënyrë të qartë se ajo ishte një kishëz para-romake nga shek 9 -11.

Kishëza ka një ndërtesë të vetme drejtkëndëshe me një apsidë gjysmërrethore. Muret anësore ishin të ndara . Muri jugor i kishës u ruajt në një lartësi prej rreth 0.5 m dhe në veri deri në lartësinë me harqe arkadash. Është pjesë e arkitekturës tipike para-romane të Dalmacisë jugore.

Kisha është përmendur për herë të parë në një dokument më 1395. Kisha në shekullin e 16 është braktisur plotësisht, nuk është përmendur nga Vizitori Valerius më 1579.

Hvar Ilirski arheološki lokaliteti u Hrvatskoj

ostaci predromaničke crkvice sv. Vida na brdu Hum