Perrhaebi fise Epirote /Barbana/ Bojana/Buna, një lumë në Iliri !

Perrhaebi fise Epirote /Barbana/ Bojana/Buna, një lumë në Iliri !

521
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

Epirotes or Albanians of the Antiquity/Epirotët ose shqiptarët e antikitetit.

Barbana A river of Illyricum, now the Bojana

Bojana Albanian: Bunë or Buna

BARBANA (Bojana), a river of Illyria, rising in the Bebian Mountains, flows through the lake Labeatis, and forms, with the Clausula, which flows into it just below Scodra, the river called Oriundus. Livy seems to have supposed the Oriundus was a third stream rising in Mt. Scardus, into which the other two discharged themselves. (Liv. 44.31.)

Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood. William Smith, LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854.

BARBANA (Bojana), një lumë në Iliri, derdhet në malet e Bebian, rrjedh përmes liqenit Labeatis dhe formohet me Clausula, e cila rrjedh në atë vetëm në Shkodër, lumi i quajtur Oriundus.

Ishte një përruai i tretë që u ngrit në malin Scardus, në të cilin dy të tjerët u larguan. (Liv. 44.31.)

Fjalor i Gjeografisë Greke dhe Romake, ilustruar nga gdhendje të shumta në dru.

William Smith, LLD. London. Walton dhe Maberly, Upper Gower Street dhe Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Rruga Albemarle. 1854.

Perrhaebi, mund të rrjedhin nga ilirishtja * barba (shfaqet në emrin e vendit Metubarbis ‘në mes të kënetës “afër lumit Sava), i cili gjendet në emrat ilire të lumit Barbanna në veri të Shqipërisë, që rrjedhin nga Liqeni i Shkodrës dhe një lumë me të njëjtin emër në Slloveninë moderne.

Fjala antike ilire u evolua në moçalin shqiptare të bërrakut. që krahasohet me moçalin Gallic * bracum dhe në italisht braco, brago.

Lumi ilir Barbana/Buna

isola di Barbana –

Ancient Coinage of Thessaly, Perrhaebi