Lumi LA/DON në Peloponez !

Lumi LA/DON në Peloponez !

224
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

Ladon (Ancient Greek dhe Katharevousa: Λάδων, Ladon, Greek demotike: Λάδωνας, LADONAS) është një lumë në gadishullin e Peloponezit të Greqisë.Është një degë e lumit Alfeios, i cili zbrazet në Detin Jon.

Ladoni ngrihet në shpatin perëndimor të malit Aroania, afër fshatit Kastriá, njësia komunale Kleitoria, Akaia. Rrjedh në jug, merr Aroanian ne të majtë, rrjedh përgjatë Kleitoria dhe kthehet në jugperëndim pranë kufirit Arcadian. Rrjedh nëpër Liqenin artificial të Ladonit dhe kthehet përsëri në jug afër Dimitrës. Rrjedh në Alfeios 3 km në juglindje të fshatit Tripotamia.

Lumi ishte përmendur nga Hesiodi në Teogoninë; ata ishin “të gjithë bijtë e Oceanit dhe si mbretëreshës Tethys” , sipas shëmbëlltyrës së Hidrografise botërore të lashtësisë, uji i freskët që mbushën nga burimet erdhi nga shpellat e nëntokës dhe ne pishina dhe ishte i lidhur me Detit e kripur .

Një vajzë, nimfë Metope është martuar me lumin Asopus.

Lumenjtë kanë efekt pastrimi në mitologjinë ,,greke,, Kur Poseidoni sulmoi Demetren, ajo eshte larë larg fyerje në ujërat e lumit Ladon.

Martin Tyroff: Rivergod Ladon turns his daughter Daphne into a laurel bush. Martin Opitz , Daniel Wilhelm Triller: Teutsche Gedichte, 1746.

Sipas mitit, Poseidoni ra në dashuri me nimfën e bukur Kërkyra, bija e Asopus dhe e nimfës lumit Metope, duke e rrëmbyer. Poseidoni solli Kërkyran në ishull deri tani pa emër dhe, në lumturi martesore, ofroi emrin e saj në vendin: Kërkyra.

Asopos (Boeotia), një lumë në Boeotia origjinë në Mt. Cithaeron dhe rrjedh përmes rrethit te Plataea në ngushticën Euripus.

Asopos (Corinthia) ose Phliasian Asopus, me origjinë në territorin Phliasian dhe rrjedh përmes territorit Sicyonian në Gjirin e Korinthit pranë Sicyon. Pausanias [2.5.3] përmend se Phliasians Sicyonianët dhe pohoi se burimi i saj ishte në fakt Maeander lumi Phrygiane dhe Cariane që supozohet zbriti nën tokë, ku ajo u shfaq për të hyrë në det në Milet dhe u ringjall në Peloponnez si Asopus.

Asopos (Thesalisë) ose Trachean Asopus, një lumë me origjinë në malin Oeta në Thesali dhe zbrazjes në afërsi të Gjirit Malian afër Thermopileve, përmendur nga Herodoti (7199, 216-17).

Asopus, një lumë në Kerkyra/ Korfuz.

Phrygian Asopus, një lumë i vogël në Frigji e cila bashkohet me Lycus pranë lumit Laodice në Lycus.

Asopos (Boeotia), a river of Boeotia originating on Mt. Cithaeron and flowing through the district of Plataea into the Euripus Strait.

Asopos (Corinthia) or Phliasian Asopus, originating in Phliasian territory and flowing through Sicyonian territory into the Gulf of Corinth near Sicyon. Pausanias [2.5.3] mentions that Phliasians and Sicyonians claimed that its source was in fact the Phrygian and Carian river Maeander that purportedly descended underground where it appeared to enter the sea at Miletus and rose again in the Peloponnesos as Asopus.screenshot_10screenshot_11

Asopos (Thessaly) or Trachean Asopus, a river originating on Mount Oeta in Thessaly and emptying into the Malian Gulf near Thermopylae, mentioned by Herodotus (7.199, 216–17).

Asopus, a river in Corfu

The river in Turkey

Phrygian Asopus, a small river in Phrygia which joins the River Lycus near Laodicea on the Lycus.

Central Baths in Laodicea on the Lycus

Greek mythology portal Smith, William (1856). Dictionary of Greek and Roman Geography: Abacaenum-Hytanis. Walton and Maberly. p. 241

Corcyra (Corfu) Ca. 433-360 BC. AR stater (22mm, 10.72m, 9h). Cow standing right, head reverted, suckling calf standing left / Double stellate pattern within square border; K to right; all within incuse square with rounded edges. HGC 6, 34. Very rare. NGC Choice VF 4/5 – 3/5.

According to myth, Poseidon fell in love with the beautiful nymph Korkyra, daughter of Asopus and river nymph Metope, and abducted her.Poseidon brought Korkyra to the hitherto unnamed island and, in marital bliss, offered her name to the place: Korkyra.

Ladon (river)