Fshati Maletaj ose Gumnishta/ Dyert e katunishtes ilire- Dardane, komuna e Vushtrrisë...

Fshati Maletaj ose Gumnishta/ Dyert e katunishtes ilire- Dardane, komuna e Vushtrrisë !

255
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

Maletaj ose Gumnishta ndodhet 18 kilometra në anën veri-lindore të Komunës së Vushtrrisë. Në këtë fshat gjendet një vendbanim i Dardanit me emrin Katunishte. Nënstruktura e këtij vendi ndodhet në një luginë që ka formën e letrës T. Ajo ka tri hyrje dhe është e gjitha e mbyllur. Hyrja kryesore quhet “Dyert e Katunishtes” (Shqip: “Dyert e Katunishtes”). Pranë këtij vendi ndodhet “Kodra e Kishës” ku është themeli i kishës. Asnjë nga këto vende nuk është studiuar akoma.

Në këtë fshat u gjet një altar i periudhës së Antikitetit, me mbishkrim që ende nuk është deshifruar, sepse është shumë i dëmtuar. Mycrotoponime në Maletaj: Mali i Kurorës, Perendia Creek, Venc Hill, Creek mbi Torishta, Shatërvan i Matas, Shatërvani i Nikës.

Maletaj or Gumnishta is situated 18 kilometers in the north-east side of the Municipality of Vushtrri. In this village is found a Dardani location named Katunishte. The substructure of this location is situated in a valley that has the form of the letter T. It has three entrances and it is all enclosed. The main entrance is called “The doors of Katunishta” (Albanian: “Dyert e Katunishtes”). Next to this location is situated “The Hill of Church” where is the groundwork of the church. None of this locations has not been studied yet.

In this village was found an altar of the Antiquity period, with inscription that has not been deciphered yet because it is very damaged. Mycrotoponyms in Maletaj: The Crown Mountain, The Goddess Creek, Venc Hill, Creek above Torishta, Fountain of Mata, Fountain of Nika etc.

Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosoves-Vushtrria, Prishtine, 2

Pajazit Hajzeri, The Castle, The town of Rashan (Trepca) ESJ DECEMBER 2013 /SPECIAL/ EDITION VOL.4

Altar of the Antiquity period, Maletaj, Vushtrri.