AKILI/ ākpediós nga fjala Ilire kembe mprehti !

AKILI/ ākpediós nga fjala Ilire kembe mprehti !

183
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

Në greqisht emri i Akilit shkruhet Aχιλλευς (Achilleus). Robert d’Angely etimologjinë e këtij emri e shpjegon me anë të gjuhës shqipe; Aq-i-lehti.

Etimologjia lidh emrin me përbërje * h2eḱ-pṓds “këmbë të mprehtë” i cili më parë dha fjalën ilirë * ākpediós, duke u zhvilluar me kalimin e kohës në * ākhpdeós dhe pastaj në * akhiddeús.

Më vonë, nëpërmjet një burimi para-greke, -dd- u zhvendos në -ll-. Kuptimi “këmbë e dhimbshme” do të referohej për rrezikshmërinë e tij, por mund të jetë gabimisht përkthyer si “këmbë e shpejtë” për shkak të ngjashmërisë me rrënjën * h₂ëḱ-u- nga e cila rrjedh latinisht acupedius.

Cf. Wiktionary: “Ἀχιλλεύς” dhe *h₂eḱ

Robert S. P. Beekes ka propozuar një origjinë para-greke të emrit, bazuar ndër të tjera në bashkëekzistencën e -λλ- dhe -λ- në gjuhën epike, e cila mund të përbëjë një fonemë të palatalizuar /ly/ në gjuhën origjinale

PRIAM PLEADS WITH ACHILLES FOR HECTORS BODY Carl Probsthayn,1770-1818

Achilles Mourning the Death of Patroclus” relief on a sarcophagus found at Ostia