PIRAMIDA E KHEOPS’IT dhe dhomat sekrete e Piramides, të zbuluara në 2017

PIRAMIDA E KHEOPS’IT dhe dhomat sekrete e Piramides, të zbuluara në 2017

345
0
SHPËRNDAJE

Thuhet se në 2017 në piramiden e kheopsit është zbuluar një dhome e cila mund të jetë 30 metra katror, çfar mund të fshehet në ketë dhome gjigante dhe cilat janë sekretet që 3500 vite nuk u zbuluan kurrë.

Të gjithë kemi njohuri se tri piramidat janë të ndërtuara në një afersi të drejtuara nga qielli, thuhet se në ketë Piramide mund të fshihen (gurë meteorit), dhe se varrimi i faraonve u bë me këta gurë, si llojë sinonimi të vazhdohet jeta e faraonve nga ishin ardhë meteroitet.

Çfar misterie mund të fshihet tjetër pas piramidave, ne jemi në dijeni se hieroglifet e e shtatëzanis janë BK3, ky hieroglifë mund ta ketë një sekret të veçant e që gjuhen shqipe kuptohet Me BARK shkronja B kuptohet se ka domethanjen e BARKUT po çfar është sekreti i shifres numër 3, po ashtu dhe shkronja K mund ta kuptojmë se jep definicionin e fjalës BarK prapashtesa B dhe prapashtesa K, athër mund të llogarisim se sa kohë duhet për një lindje të shëndosh dhe në perfundim prap kemi shifren numër 3 e cila është prezenton 273 ditë a po 9 muajë shtatzani.screenshot_20180115-045953897924605

BK3

Numër 3 prezenton 273 ditë a po 9 muajë te shtatëzania si sinonimë i tri piramidave.

Shkronja K prezenton një Piramides e kthyer ka qielli drejtuar sistemeve diellore nga vijnë meteoritet.

ÇFAR mund të ketë dhoma sekrete e Piramides se Kheopsit e cila është 30 metra katror, për mua ajo mund të mban një MOMIES drejtuar sistemeve tjera diellore (Universit), rilindja i një femije në një (Univers) tjetër, llojë lutje e rikthimit në jetë.20180115_045732350842218

Për mua.

Piramida ka sinonimin e një rilindje, forme BARKU drejtuar qiellit, ku njeriut ju ipet jeta në ketë tokë, po dhe rikthimi drejt UNIVERSIT.

Shkruar nga B.H Janar 2018.