Maurico Druon, Sekretar i Akademise Franceze..”Shqiptarët i përkasin njerëzve më të vjetër...

Maurico Druon, Sekretar i Akademise Franceze..”Shqiptarët i përkasin njerëzve më të vjetër se vetë historia”

125
0
SHPËRNDAJE
Foto - Uliksi (Odiseu) dhe sirenat, skice nga sarkofagu Etrusk, Firence

Shkruan: Preveza ABRASHI

“Shqiptarët i përkasin njerëzve më të vjetër se vetë historia, dhe gjyshërit e shqiptarëve morën pjesë në luftën e Trojës, të udhëhequr nga Akili (… në njërën anë) dhe Hector (nga ana tjetër)”;
Secretary Maurico Druon French Academy: “Albanians belong to people older than history itself, and the grandparents of Albanians took part in the war of Troy, led by Achilles (… on the one hand) and Hector (on the other)”uliksi_me_plis-1