Livi thotë se kryepriftëresha Vesta ka origjinën e vet në Alba Longa!

Livi thotë se kryepriftëresha Vesta ka origjinën e vet në Alba Longa!

1488
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

VESTA mirëmbajtese e zjarrit të shenjtë perëndeshë e vatres e shtëpisë, për të mbledhur ujë nga burimi i shenjtë, në përgatitjen e ushqimit të përdorur në ritualet dhe kujdesin për objekte të shenjta në shenjtëroren e tempullit.

“Vesta”, Encyclopædia Britannica, 1911 Edition,

Flavia (ose Valeria) Vera, një virgo vestalis maxima Arcis Albanae,
CIL VI 2172 = ILS 5011, gjendet në Romë pranë Basilikes se Shën Saba, tani në Galerinë lapidare te Muzeut ne Vatikan. Kjo është një mbishkrim kushtues, në një bazë të vogël, ndoshta nga një statujë e cila ishte vendosur në shtëpinë e të njëjtit Vestal në Aventine e vogël. M. G. Granino Cecere “Vestali non di Roma” në Studi di epigrafia latina 20 2003 p. 70-71.2

Saufeia Alexandria, virgo Vestalis Tiburtium.

CIL XIV 3677 = ILS 6244 on the base of an honorary statue, now irreperible. Possibly also mentioned in CIL XIV 3679a. Cecere above p. 73-74

Cossinia L (ucii) f (iliae), një Vestalis Virgo i Tibur (Tivoli).

Inscr. It. IV n. 213. Inscription on funerary monument discovered at Tivoli in July 1929. On the front the name of the Vestal is incised within an oak wreath onto which adheres the sacred infula, knot of the order; with the name of the dedicant (L. Cossinius Electus, a relative, probably brother or nephew) on the lower margin. Cecere above p. 75.3

Primigenia, Alban e virgjëra e Bovillae, përmendur nga Symmachus në dy letrat e tij.

Caecilia Philete, (virgo maior) të Laurentum-Lavinium, siç përkujtohet nga babai i saj, Q. Caecilius,

Zbulimi i një “Shtëpie te Vestals” në Pompei e bëri Vestals një subjekt popullor në shekullin e 18 dhe në shekullin e 19-të.

The discovery of a “House of the Vestals” in Pompeii made the Vestals a popular subject in the 18th century and the 19th century

Roman statue of a Virgo Vestalis Maxima

Vestal Virgin (1677–1730) by Jean Raoux

The most prominent feature of the ruins that were once the Temple of Vesta is the hearth (seen here in the foreground).4

Temple of Vesta

Temple de Vesta de Tivoli

Vestal Virgins – Priestess of Vesta