Alba Iulia/Apulum/ APULI Qyteti i lashtë Ilir në Transylvania, Rumani !

Alba Iulia/Apulum/ APULI Qyteti i lashtë Ilir në Transylvania, Rumani !

1076
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

During the Roman period the settlement was called Apulum (from the Dacian Apoulon, mentioned by Ptolemy).

Gjatë periudhës romake vendbanimi u quajt Apulum (nga Apouloni Dacian, përmendur nga Ptolemeu).

Apuli ose Biefi ishin një fis thrakas që përqendrohej në qytetin dakë Apulon (Latin Apulum), pranë asaj që tani është Alba Julia në Transilvani, Rumania.

Apuli ka ngjashmëri të qartë me Apulia, rajonin e lashtë juglindor të Italisë, për të cilin besohet se janë vendosur nga fiset ilire (të quajtur Apuli ose Iapyges).

Gjuhëtarët e përdorin atë si një shembull për ngjashmëritë midis gjuhëve ilire dhe daco-thrake.

The Apuli or Biefi were a Thracian tribe centered at the Dacian town Apulon (Latin Apulum) near what is now Alba Iulia in Transylvania, Romania.

Apuli has clear resemblance to Apulia, the ancient southeastern Italy region, which is believed to have been settled by Illyrian tribes (also named Apuli or Iapyges).

Linguists use it as an example for the similarities between Illyrian and Daco-Thracian languages.

Russu, Ion I. (1969). Limba traco-dacilor (in Romanian). Bucharest: Editura Stiintifica.

“Porta Principalis Dextra” of the castrum Apulum

Obelisk of Horea, Cloșca and Crișan

The Batthyaneum Library, former monastery of the Trinitarians

Alba Iulia on a 1556 map

The Roman Catholic Cathedral. Its tower dates from the 17th century.