SAINT CLEMENT OF ALEXANDRIA: SHKOLLA E MENDIMIT JOGREK ËSHTË MË E...

SAINT CLEMENT OF ALEXANDRIA: SHKOLLA E MENDIMIT JOGREK ËSHTË MË E LASHTË SE AJO E GREKËVE; PITAGORA PELLAZG, ORFEU TRAK

607
0
SHPËRNDAJE

Shkolla e mendimit jogrek është më e lashtë se ajo e grekëve.
Kjo është kronologjia e të urtëve dhe filozofëve grekë më të vjetër.

E ndjej të nevojshme që të them, se pjesa më e madhe e tyre, ishte me origjinë jogreke dhe ishin të edukuar prej jogrekëve, ku, Pitagora na jepet si tirrenian apo tyrin (shënim i përk.: Pitagora konsiderohet pellazg); Antisthenesm frigjian; dhe Orfeu, odrician apo trak (shënim i përk.: prej studiuesve të ndryshëm, shqiptar e të huaj, shqipja dhe shqiptarët konsiderohen pasardhës të trako-ilirëve).

_______________

Titulli: Stromateis, Books 1–3 (The Fathers of the Church, Volume 85)
Autori: Clement of Alexandria
Përkthyer: John Ferguson
Botues: CUA Press, 201026025842_1980549082270039_3796824872723552844_o