Lexoni fakte se si fshihet historia jone dhe si e mohojm qelsin...

Lexoni fakte se si fshihet historia jone dhe si e mohojm qelsin qe kemi per ta tregu historin tone qelsi gjuha shqipe

778
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Spiro KONDA

Etimologji e emrat e pelasgian perëndive në 6 vjet më parë nga Spiro Konda historianët kanë përmendur një para-Greqisht popullsisë që të banuara Gadishullin e Ballkanit, por për këtë ditë këtij populli eshtra krejt enigmatik.

Referuar atyre me emrin pelasgiasn, pak është i njohur për origjinën e tyre dhe gjuhën. Homeri në illiad treguar se ata ishin fillimisht u vendosën në Epir.

Herodoti, duke iu referuar gjuhën e tyre, tregoi se ishte i ndryshëm nga grek. Herodoti gjithashtu shpjeguan se grekët përshtatur emrat e “perënditë” nga këta njerëz, që është pellazgët. këtu është Herodoti e elaborimin: “… pellazgët dikur ishin zakon për të bërë të gjitha flijimet e tyre i thërriste perëndive në lutje, si unë e di që nga ajo që kam dëgjuar në Dodona, por ata nuk dha Titulli ose emrin ndonjë prej tyre, sepse ata nuk e kishte dëgjuar ende ndonjë, por ata quhet Perëndi ata nga disa të tilla nocion si ky, që ata kishin vendosur në mënyrë të gjitha gjërat dhe kështu që kishte shpërndarjen e çdo gjë.

më pas, kur shumë kohë kishte kaluar, ata e nxjerra nga Egjipti emrat e perëndive, të gjitha me përjashtim dionysos, për emrin e tij ata mësuan të gjatë më pas, dhe pas një kohë pellazgëve konsultuara Oracle në Dodona në lidhje me emrat, për këtë profetike vend llogaritet të jetë më e lashtë e orakujt të cilat janë të midis Hellenes, dhe në atë kohë ishte vetëm një.

Kështu që kur pellazgët pyesin Oracle-në në Dodona nëse ata duhet të miratojë emrat e cilve kishin ardhur nga barbarët, Oracle në përgjigje Bade ta bëjnë përdorimin e emrave.

Nga kjo kohë ata sakrifikuar duke perdorur emailin dhe emrat e perëndive, dhe nga pellazgët Hellenes pastaj mori tyre”. duke qenë se emrat e këtyre Perëndi kishte “vijnë nga barbarët”, gjuhës greke nuk ndihmojë për të shpjeguar Etimologji e emrit të këtyre perënditë. disa kanë përdorur gjuhën shqipe me supozimin se kjo Gjuha ka ruajtur më shumë  elemente të gjuhës pellazge.

Njëri prej tyre ishte Spiro N. Konda që e panë shqiptarët si pasardhës të pallazgve. në librin e tij shqiptarët dhe pelazgët problemi mbledh një  burim të bollshëm të të dhënave në një përpjekje për të provuar teorinë e tij. ai gjithashtu merret me Etimologji e emrat e pelazg të perëndive dhe kjo analizë është përmbledhur më poshtë.

Demeter (δημήτηρ) Emri Demeter është e përbërë nga dy fjalë nga ‘De’ dhe ‘metër’. fjala ‘De’ ishte theksuar ‘De’ imitially, dhe më vonë ajo ishte e theksuar si ‘dhe’, kështu, Demeter = dhemeter. kuptimin e fjalë e përbërë tregohet si dhe, do të thotë në aktual shqiptarëve tokës, dhe origjinale dmth fjala metër = nënë (Mata në Sanskritisht). kështu, Demeter = dhemeter = tokë nënë.

në Greqisht, shqiptim të ndryshme sipas dialekte, damater (dorik), domater (aeolic) … sipas diodor, egjiptian priftërinjtë që besohet se “tokë, si përbashkët barkun e të gjitha të prodhimit, ata i quajtur metera, si grekët në procesin e kohë … quajtur tokë Demetra, e cila në lashtësi u quajt Gen metera, ose nënën e tokës, si Orfeut dëshmon në këtë varg: nëna tokë, Demeter gjithashtu call’d, nxjerr më të pasura. (diodorus siculus, unë, p. 20, Londër, 1814) grekët nuk ishin të vetëdijshëm për kuptimin e fjalës ‘De’ sepse kompleks fjala” Demeter “nuk është në Greqisht por në një para-gjuhën greke.

Zeus (ζεύς) De (Shih më lart) u bë De-a në emër, forma dhe De-U në emër, Gjinia formë. ashtu si De-a është e nënës së gjithash, kështu që është De-U atit e të gjitha. grekët mori DEA dhe DEU dhe ndryshuar ato për të Thea (θεά) dhe Theos (θεάς), respektivisht. por kushteve kishte humbur tyre origjinale kuptimin e dheu = tokë dhe ishin menduar si perënditë / Perëndesha.

latinët gjithashtu mori Terma nga pellazgët dhe shtoi ne për të De, duke krijuar De-na cila ndryshuar për Zeus. dhe, përveç” nënë “ishte lindur edhe” Zeus, babai i burrave dhe perëndive “, në përputhje me konceptin” tokë, nëna e të gjitha “(si nxirret në diodorus pasazh).

Pausania bën lidhjen edhe më e qartë: Zeus ishte, Zeus është dhe do të jetë, i fuqishëm Zeus! tokë na jep fruta, kështu që thërrasin tokës nënë.” (pausanias, III, Cha. x, p.135, Londër, 1794) latin Version transformon “deupater” për të De-Jupiteri, dhe pastaj të Jupiterit. si kuptimin e “DEU ‘ishte hyjnizuan, kuptimin e” lindur nga toka “ndryshuar për” lindur nga Perëndia’.

tani vetëm bazë fjala “Zot” vazhdoi për t’u përdorur dhe kjo nënkuptonte Supremen e hyjnisë. hesychius e Aleksandrisë në një leksik tregon  se “pellazget e quajtur hyjni ‘dipatyron’ e cila në sotëm Shqiptar duket si perendi.  morfologjia e saj shpjegohet si vijon: në qoftë se prapashtesë është rënë dipatyr mbetet, dipatyr = depater = De-në (e cila në gjuhën shqipe do të thotë atit). De Pater korrespondon me baba-De (ky përdorim është vërejtur në Homer (O Zeus Pater … – O babai Zeus …), kështu, Pater = për, De = di, e cila bashkohen për të formuar per-di = perendi. kjo pelasgian fjalë do të përcjellë origjinal koncepti i” toka është e atit tim “. Poseidon (ποσειδῶν) … ka qenë i rënë dakord si Perëndia, e lumit, e deteve, dhe ujërave.

kjo Etimologji e gabuar ka vazhduar nga Homeri i pranishëm. në gjuhën shqipe ekziston” pat “, që do të thotë që të ketë (mua” pase “= të vet), e cila në gjuhën greke ekzistojnë në formën e tenxhere dhe pos. fjala” pat “, ruan më të vjetër të shëndoshë, ndërsa në Greqisht dhe Latinisht ajo ndryshoi në (O). si Perëndi të tjerë Poseidon është marrë nga para-Greqisht traditë. në qoftë se grek prapashtesë është rënë (ων), fjala poseida-s është formuar të cilat mund të ndahen si vijon: pos = (posedojnë, ai i cili posedon = Zot (në gjuhën shqipe) = Perëndisë unë = i Das = tokë; kuptim, Zoti i tokës.

kjo Etimologji ka mbështetur nga Homeri që e quan Poseidon” gehon “(γαιήογ), që është ai i cili mban, i cili kontrollon tokën. (Homer, Iliada, ken. XII, varg. 43.) gjithashtu, pindar, e quan Poseidon” geahon “(γεάοχον), që është ai i cili mban, ai i cili kontrollon tokën. (pindar, Carmina, olimpians, 13, 79-82, fytyrë. 56, Leipzig, 1862.) Aferdita-Afërditë (ἀφροδίτη) sipas hesiod, Aferdita ka lindur nga shkumë.

Platoni treguar se nuk ka merita në kundërshtim hesiod, por ai mendonte se ishte e dyshimtë, në qoftë se Emri Afërdita erdhi nga fjala greke afros (άφῥς). Karl sittl në” theogonia “tha se është e mundur për derivim për të ardhur nga fjala greke afros, por është po aq e mundur për emrin kanë ardhur nga një aziatik gjuhë. në gjuhën shqipe ndajfolje afr = afër; fjala gjithashtu ekzistuar në vjetër greke si” larg “(ἄφαρ).

në vazhdim pjesë fjalët e mëposhtme Dita që krahason për Sanskritisht fjala dia = dritë. sipas makrobit në Saturn, cretans quajti Dita, dia. më ndoshta kjo dia ndryshuar për” Dita “në përputhje me nat-a = natë (nakta në Sanskritisht) nga pellazgët. kështu, nga” afer “dhe” Dita “u formua Emri i godess Aferdita (ἀφροδίτη). sipas maksimum Muller, në fillim Aferdita signified ditë e Agimit.

kjo është interesante të theksohet në përputhje me Sanskritisht fjala di-a, gjuhës shqipe ka folje U-di = ugdhi = të Agimit. Konda tregon se hesiod nuk ka krijuar Emrin e Aferdites, por u përpoq për të shpjeguar në bazë të dispozicion fjalët dhe sa duket nuk Zgjidhni të përshtatshme ato.

Pjesa e parë, afro, ishte i largët nga larg, por i ngjante, ose më mirë ishte identifikuar me afron (nxjerr shkumë nga goja e detit); zgjedhur për komponenti i dytë i fjalës, dite, ishte i pashpjegueshëm; ai zgjodhi për të shkuar për fjalën dyesthai (δύεσθαι) = të zhyten, dhe anadyeshtai (άναδύεσθαι) = të rritet. apolloni-apallo (ἀπέλλων) për të shpjeguar Etimologji, Konda merret fillim me emrin pelasgos. pelasg është sintezë e pel-si-Gai, që është pel = lindur, pasi = jetë-është, dhe g = tokë.

një formë e” si “është gjithashtu” a “;” g “është dhanore forma i fjalës” ga “-” ge “e cila këtu mund të jetë pelasgic” De “= tokë. për të mbështetur këtë Etimologji, Konda ka akuzuar se në Greqisht dialekteti,” pelasg “është përkthyer dhe thotë” gegenes “që do të thotë që do të lind nga toka, autokton.

ky i fundit gjithashtu mund të thuhet:” unë jam i lindur nga toka “e cila do të ishte formën e” një -pel-gu “. për këtë, në vone grek u shtua në (ων) dhe formimin” apelgon “(απέλων).” g “ka qenë i rënë krijimin” apellon “e cila është më e lehtë për të thënë. një formë tjetër e” Pell “(pjell në sotëm Shqiptare) është” sondazh “që duket në emër” Apollon “, përkthimin si” jam i lindur “por në thelb të thotë” jam i lindur nga toka. “dionysos (διόνυσος) Perëndia Dionis ka qenë gjithashtu që i referohet si deynysos (δεύνυσος), ζεύνυσος, zωνυσος dhe διόνυσος.

historinë e dionysos mund të përmblidhen si: biri i Zeus-it i cili ishte edukuar nga Nymphs. Emri është e përbërë nga Dio (genitive rast për Zeus-in: Dio-s) dhe nysos διο, νυσός). në qoftë se për këtë të fundit grek OS është rënë, nys mbetet; Y në këtë fjalë në para-homeric herë dukej si U, që është nus, në Sanskritisht” snusa “, në gjuhën shqipe” nuse “= nimfë (në Greqisht). Konda thotë se forma deynysos, e cila është e përbërë nga Dey + nysos, çon në një explaination e Etimologji fjalët e mëposhtme.”

Dey “është genitive forma i fjalës” De “e cila në gjuhën shqipe do të thotë” dhe “= tokë. Pjesa e dytë të fjalës,” nuse “, do të thotë Nusja. në para-homeric” nyos “do të kishte gjithashtu dukej” nuse “dhe do të thotë” Nusja “. me kalimin e kohës së mesme” s “ishte rënë dhe fjala e mori formën e” nyos “(νυός) e cila është përdorur nga Homeri (illiad, III, 49). këtë fjalë edhe connotes bijë ose djali.

kështu, kuptimi i gjithë Emrit” dionysos “është:” biri “i tokës”, ose “bija e tokës”, = bijtë e tokës = njerëzor = ampel-OS (vresht). hera – këtu (ηρα – ηρη) kjo perëndeshë duket me shkrim nga Homeri dhe hesiod si këtu (ηρη) dhe me pindar si hera (ηρα). Platoni u përpoq për të shpjeguar Etimologjin i fjalës “hera” nga fjala erao për dashuri).

ai tha se ndoshta ai që i dha emrin, si një meteorolog, i quajtur ajër hera … (Platoni, kratylin). Konda tha se e Platoni ka menduar se këtu përfaqëson një personifikim i një  elementi meteorologjik te saktë, por ai nuk arriti në shpjegimin Etimologjik te fjalët e mëposhtme deri në pikën tani, fjala (ηρα) në vjetër grek ishte theksuar epokë (ερα) e cila në gjuhën shqipe të bëjë me ajër. Konda është i pasigurt nëse ngjashmëritë jashtme te shqiptarëve janë gjithashtu gjenetik. Rea (ῥέα) fjala u Shfaq për herë të parë në dorik dhe eolike si Rea dhe jon si ree.

Platonit dhe të tjerët tregojnë se “Rea” mori emrin nga folja “ῥέω” = rrjedhës. Karl sittl (botues i hesiod) tregoi se Rea është perëndeshë e të gjitha rrymav-rrjedhse. duke kërkuar etimologjike shpjegim në fjalë greke, ose vetëm në gjuhën greke, atë e humba për të identifikuar ngjashmëri në tingull i “ρέειν” (reein) me se fjalët e mëposhtme Rea.

në gjuhën shqipe ekziston fjala Rea (sothern variant) dhe të reja (Northern variant) që do të thotë cloud, ashtu si te grekët e vjetër qe ka ekzistuar Rea dhe reia. nëse ka pasur një rast në lidhje me një praktikë e personifikimin e perëndive me fenomen natyror dhe forca, Rea i ka të gjitha atributet për të përfaqësuar re = cloud, për shkak se ajo është krijimi i qiellit dhe tokës. Athena (ἀθηνᾶ) Athena sipas hesiod ka dituri. theogen regin treguar se Athena ishte  urtësi.

Aristoteli treguar se Athena i është atribuar  Shkencës dhe Arteve. Konda përsëri duket për një Shqiptar fjala për të shpjeguar Etimologji e emrit. ai e sheh Shqiptar folje “se” = tha / tha dhe duke Shtuar Neni “e” folje ndryshimet në një mbiemër, “e Thana” = tha. në gjuhën greke ajo është marrë si një fjalë, “ethana”; “e” ishte asimiluar nga theksoi “a” në fund, transformuar fjala për “athana” = “Athena”. parsefoni (περσεφόνη) ka edhe forma periferike (πηριφόνα) dhe phersephassa (φερσέφασσα). Ekzistencën e kaq shumë formave të ndryshme tregon se sa e vështirë është për grekët te shprehin fjal në gjuhën e tyre dhe sugjeron se Emri ka ndoshta një para-origjinë greke.

Konda thekson se persephone ishte simbol i farës, e cila qëndron në terren për katër muaj dhe pastaj SPRINGS lart mbi tokë. dhe Emri phersephassa përmban Shqiptar fjala tani = Farë. si për të si “a” ndryshuar për “e” shpjegoi ai, “a” të parë rrokje ishte asimiluar nga “e” në rrokje që fallows. (ashtu si e në epano për t’u bërë apano, ose, ergates u bë argates dhe ihnaria u bë ahnaria. pjesë tjetër të fjalës, sefano është nuk mund të shpjegohet.